ผลิตภัณฑ์นิสชิน
นิสชิน หมีพูห์ มินิ คัพ
ย้อนกลับ

นิสชิน หมีพูห์ มินิ คัพ รสไก่ผสมข้าวโพด

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 56.60%
น้ำมันปาล์ม 15.62%
เครื่องปรุงรส (น้ำตาล, โมโนโซเดียมกลูตาเมต, น้ำปลา, ซอสถั่วเหลืองผง, ซีอิ๋วผง) 7.83%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 4.30%
ไข่อบแห้ง 1.86%
มอลโตเดกตริน (สารทำให้คงตัว) 1.55%
เครื่องเทศ 1.26%
ใบหอมอบแห้ง 1.16%
ข้าวโพดอบแห้ง 0.70%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.51%
กลิ่นรสไก่ 0.40%
ครีมผง 0.14%

นิสชิน หมีพูห์ มินิ คัพ รสไก่เห็ดหอม

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 57.70%
น้ำมันปาล์ม 15.57%
เครื่องปรุงรส (น้ำตาล,โมโนโซเดียมกลูตาเมต,น้ำปลา,ซอสถั่วเหลืองผง) 5.82%
เกลือไอโอดีนบริโภค 4.29%
มอลโตเดกตริน (สารทำให้คงตัว) 2.13%
ไข่อบแห้ง 1.83%
เห็ดหอมอบแห้ง 1.14%
ใบหอมอบแห้ง 1.14%
ไก่อบแห้ง 0.69%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.50%
เครื่องเทศ 0.32%
ครีมผง 0.29%
หมูผง 0.24%
กลิ่นรสไก่ 0.19%
ไข่ผง 0.17%

นิสชิน หมีพูห์ มินิ คัพ รสปู 

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 58.24%
น้ำมันปาล์ม 15.76%
เครื่องปรุงรส (น้ำตาล,โมโนโซเดียม กลูตาเมต,น้ำปลา,ซีอิ๋ว) 6.00%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 4.33%
ไข่อบแห้ง 1.85%
มอลโตเดกตริน(สารทำให้คงตัว) 1.65%
ใบหอมอบแห้ง 0.92%
ปูอัดอบแห้ง 1.15%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.51%
ผงปรุงรสปู 0.50%
กุ้งผง 0.40%
ครีมผง 0.30%
เครื่องเทศ 0.22%
ผงรสซีฟูดส์ 0.05%

นิสชิน หมีพูห์ มินิ คัพ รสหมูแดง

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 57.30%
น้ำมันปาล์ม 15.46%
เครื่องปรุงรส(โมโนโซเดียมกลูตาเมต, น้ำตาล,ซีอิ้วผง, น้ำปลา) 8.16%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 4.26%
ไข่อบแห้ง 1.87%
ผงรสหมูแดง 1.38%
หมูอบแห้ง 1.17%
ใบหอมอบแห้ง 0.70%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.51%
เครื่องเทศ 0.44%

นิสชิน หมีพูห์ มินิ คัพ รสสาหร่าย

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 58.71%
น้ำมันปาล์ม 15.84%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 4.36%
เครื่องปรุงรส ( น้ำตาล,โมโนโซเดียมกลูตาเมต,ซีอิ๋วผง,น้ำปลา) 4.60%
มอลโดเดกตริน(สารทำให้คงตัว) 3.70%
ไข่อบแห้ง 1.86%
ใบหอมอบแห้ง 0.70%
สาหร่ายอบแห้ง 0.58%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.51%
เครื่องเทศ 0.34%
กุ้งผง 0.28%
หมูผง 0.04%