ผลิตภัณฑ์นิสชิน
นิสชิน หมีพู
ย้อนกลับ

นิสชิน หมีพู รสไก่-ข้าวโพด

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ(INGREDIENTS)
แป้งสาลี 64.7%
น้ำมันปาล์ม 19.6%
เกลือ 2.6%
ข้าวโพดอบแห้ง 0.7%
ใบหอมอบแห้ง 0.7%
ผงไก่ 0.6%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.6%
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร มีปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) ในเครื่องปรุงประมาณ 1.6% ไดโซเดียม 5’-ไอโนซิเนต ไดโซเดียม 5’-กัวไนเลต แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

นิสชิน หมีพู รสไก่-เห็ดหอม

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ(INGREDIENTS)
แป้งสาลี 66.4%
น้ำมันปาล์ม 20.1%
เกลือ 3.00%
ไก่อบแห้ง 1.40%
เห็ดหอมอบแห้ง 1.20%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.60%
ไข่ผง 0.40%
กระเทียมผง 0.20%
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร มีปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) ในเครื่องปรุงประมาณ 0.85% ไดโซเดียม 5'-ไอโนซิเนต ไดโซเดียม 5'-กัวไนเลต แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

นิสชิน หมีพู รสปู 

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ(INGREDIENTS)
แป้งสาลี 54.31%
น้ำมันปาล์ม 16.48%
เกลือ 4.87%
ปูอัดอบแห้ง 1.18%
ใบหอมอบแห้ง 0.59%
เครื่องปรุงผงรสปู 0.58%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.52%
ครีมเทียม 0.35%
ปูผง 0.12%
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร มีปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) ในเครื่องปรุง 1.2% ไดโซเดียม 5'-ไอโนซิเนต ไดโซเดียม 5'-กัวไนเลต แต่งกลิ่นสังเคราะห์

นิสชิน หมีพู รสหมูแดง

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ(INGREDIENTS)
แป้งสาลี 54.9%
น้ำมันปาล์ม 16.6%
เกลือ 1.80%
หมูแดงอบแห้ง 1.20%
ผักขมอบแห้ง 0.70%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.50%
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร มีปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) ในเครื่องปรุงประมาณ 0.6% ไดโซเดียม 5’-ไอโนซิเนต ไดโซเดียม 5’-กัวไนเลต แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

นิสชิน หมีพู รสสาหร่าย

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ(INGREDIENTS)
แป้งสาลี 55.07%
น้ำมันปาล์ม 16.51%
เกลือ 4.34%
ซีอิ้วผง 2.56%
สาหร่ายอบแห้ง 0.59%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.52%
พริกไทย 0.47%
ใบหอมอบแห้ง 0.47%
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร มีปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) ในเครื่องปรุง 0.52% ไดโซเดียม 5’-ไอโนซิเนต ไดโซเดียม 5’-กัวไนเลต