ติดต่อเรา

สำนักงาน กรุงเทพฯ
(ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายส่งออก, ฝ่าย R&D, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายบุคคล&ธุรการและประสานงานทั่วไป
บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2922/287-288 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 25
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-319-5400
แฟกซ์ 02-319-5401


โรงงาน
(ฝ่ายผลิต, ฝ่าย R&D, ฝ่ายวิศวกร, ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ)
บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
83/43 หมู่ 19 
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-529-2610
แฟกซ์ 02-529-2611