ติดต่อเรา

สำนักงาน กรุงเทพฯ
(ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายส่งออก, ฝ่ายบัญชี)
บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2034/53 ชั้น 11 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02-319-5400
แฟกซ์ 02-319-5401


โรงงาน
(ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบุคคล, ฝ่าย R&D)
บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
83/43 หมู่ 19 
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-529-2610
แฟกซ์ 02-529-2611แบบฟอร์มติดต่อ
*ชื่อ-นามสกุล
*เบอร์โทรศัพท์
*ต่อ
*อีเมล์
*ยืนยันอีเมล์
*เรื่องที่ติดต่อ
*รายละเอียด
*รหัสยืนยัน
Not readable? Change text.