ผลิตภัณฑ์นิสชิน
นิสชิน คัพนูดเดิล
ย้อนกลับ

บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้งแซ่บ ตรานิสชิน คัพนูดเดิล (อร่อยถึงรส)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS)
แป้งสาลี 49.10%
น้ำมันปาล์ม 13.32%
เครื่องปรุงรส
(น้ำตาล, ผงชูรส, ซีอิ้ว, น้ำปลา, น้ำตาลกลูโคส, กรดซิตริก)
9.41%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 6.69%
น้ำพริกเผาต้มยำ
(น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, กุ้งแห้ง, พริก, มะนาว, กรดซิตริก, น้ำปลา)
5.50%
ผักอบแห้ง (ใบหอม, กะหล่ำปลี) 2.99%
ไข่อบแห้ง 2.36%
ครีมผง 1.33%
กุ้งอบแห้ง 0.94%
เครื่องเทศ 0.82%
ผงกลิ่นรสซีฟูดส์ 0.05%
ผงกุ้ง 0.05%
กลิ่นมะนาว 0.01%
แต่งกลิ่นธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS 150c, INS 160a, INS 160c
สีสังเคราะห์ (INS 171)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 307b)
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (ซอร์บิทอล)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร : โมโนโซเดียม กลูตาเมต (ผงชูรส),
ไดโซเดียม5'กัวไนเลต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนตและไดโซเดียมซัคซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS 452(i), INS 500(i), INS 339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330)
อิมัลซิไฟเออร์ (INS 340(ii), INS 471)
สารทำให้คงตัว (INS 412) สารทำให้ข้นเหนียว
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (INS 551, INS 341(iii))
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, ไข่, นม, กุ้ง, ปลาและงา
อาจมีปลาหมึก

บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ ตรานิสชิน คัพนูดเดิล (อร่อยถึงรส)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS)
แป้งสาลี 50.47%
น้ำมันปาล์ม 13.70%
เครื่องปรุงรส
(น้ำตาล, ผงชูรส, ซีอิ้ว, น้ำปลา, มอลโตเดกตริน, โปรตีนถั่วเหลือง, น้ำตาลกลูโคส, ยีส)
9.79%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 5.57%
น้ำมันปรุงรสหมูสับ
(น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, กุ้งแห้ง, กลิ่นหมู, กลิ่นกระเทียม)
5.52%
ไข่อบแห้ง 3.00%
ผักอบแห้ง (ใบหอม, กะหล่ำปลี) 2.45%
เครื่องเทศ 1.02%
โปรตีนกลิ่นหมูอบแห้ง 0.95%
ผงปรุงรสหมู 0.32%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS 150a, INS 150c, INS 160a)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 307b)
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (ซอร์บิทอล)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร : โมโนโซเดียม กลูตาเมต (ผงชูรส),
ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต, และไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนต
สารควบคุมความเป็นกรด(INS 330)
สารช่วยให้ฟู (INS 452(i), INS 500(i), INS 339(i))
สารป้องกันการจับเป็นก้อน (INS 551)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, ไข่, ถัวเหลือง, ปลาและกุ้ง อาจมี ปลาหมึกและงา

บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป รสหมูมะนาว ตรานิสชิน คัพนูดเดิล (อร่อยถึงรส)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS)
แป้งสาลี 51.75%
น้ำมันปาล์ม 14.04%
เครื่องปรุงรส
(น้ำตาล, ผงชูรส, ซีอิ้ว, น้ำปลา, มอลโตเดกตริน, น้ำตาลกลูโคส, กรดซิตริก)
10.65%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 6.98%
น้ำมันปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, กระเทียม, กลิ่นมะนาว) 3.17%
ไข่อบแห้ง 2.22%
ผักอบแห้ง (ใบหอม, แครอท) 1.35%
โปรตีนกลิ่นหมูอบแห้ง 1.27%
เครื่องเทศ 0.69%
ผงหมู 0.18%
ครีมผง 0.11%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS 150a, INS 150c, INS 160a, INS 160c)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 307b)
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (ซอร์บิทอล)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร : โมโนโซเดียม กลูตาเมต (ผงชูรส),
ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนตและ ไดโซเดียม ซัคซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS 452(i), INS 500(i), INS 339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330 )
อิมัลซิไฟเออร์ (INS 340(ii), INS 471)
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (INS 551)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, ไข่, ถัวเหลือง, ปลาและนม อาจมี กุ้ง, ปลาหมึกและงา

บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป รสอาหารทะเลน้ำข้น ตรานิสชิน คัพนูดเดิล (อร่อยถึงรส)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS)
แป้งสาลี 53.37%
น้ำมันปาล์ม 14.48%
เครื่องปรุงรส
(น้ำตาล, ผงชูรส, ซีอิ้ว, น้ำปลา, โปรตีนถั่วเหลือง, น้ำตาลกลูโคส,
ผงยีส, กรดซิตริก)
6.15%
ครีมผง 4.75%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.72%
ปลาหมึกอบแห้ง 3.45%
ผักอบแห้ง (ใบหอม, กะหล่ำปลี, แครอท) 3.45%
ไข่อบแห้ง 1.44%
ผงหมู 1.36%
ผงซีฟูดส์ (ปลาหมึก, กุ้ง) 1.30%
เครื่องเทศ 1.08%
ขิงแดงอบแห้ง 0.06%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS 160a)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 307b)
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (ซอร์บิทอล)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร : โมโนโซเดียม กลูตาเมต (ผงชูรส),
ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนตและ ไดโซเดียม ซัคซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS 452(i), INS 500(i), INS 339(i))
สารให้ความข้นเหนียว (INS 412)
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330 )
อิมัลซิไฟเออร์ (INS 340(ii), INS 471))
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (INS 551)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, นม, ไข่, ถั่วเหลือง, ปลาหมึก, ปลาและกุ้ง อาจมี งา

บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟูด ตรานิสชิน คัพนูดเดิล (อร่อยถึงรส)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS)
แป้งสาลี 52.39%
น้ำมันปาล์ม 14.22%
เครื่องปรุงรส
(น้ำตาล, ผงชูรส, ซีอิ้ว, กรดซิตริก, น้ำปลา, น้ำตาลกลูโคส)
12.74%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 9.87%
น้ำมันปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, กลิ่นพริก, กลิ่นกระเทียม, กลิ่นทะเลเผา, กลิ่นมะนาว) 2.84%
ผักอบแห้ง (ใบหอม, แครอท) 1.76%
เครื่องเทศ 0.82%
ปลาหมึกอบแห้ง 0.80%
พริกอบแห้ง 0.48%
ผงปลาหมึก 0.16%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS 141(III))
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร : โมโนโซเดียม กลูตาเมต (ผงชูรส), ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต,
ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนตและไดโซเดียมซัคซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS 452(i), INS 500(i), INS 339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330, INS 296)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, ถั่วเหลือง, ปลา, และปลาหมึก อาจมีกุ้ง, ไข่ และงา