ผลิตภัณฑ์นิสชิน
นิสชิน คัพนูดเดิล
ย้อนกลับ

บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้งแซ่บ ตรานิสชิน คัพนูดเดิล (หนักเครื่อง)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS)
แป้งสาลี 50.50%
น้ำมันปาล์ม 13.47%
เครื่องปรุงรส
(น้ำตาล, ผงชูรส, ซีอิ้ว, น้ำปลา, น้ำตาลกลูโคส, กรดซิตริก)
9.23%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 5.90%
น้ำพริกเผาต้มยำ
(น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, กุ้งแห้ง, พริก, มะนาว, กรดซิตริก, น้ำปลา)
4.80%
ผักอบแห้ง (ใบหอม, กะหล่ำปลี) 3.00%
ไข่อบแห้ง 2.26%
ครีมผง 1.27%
กุ้งอบแห้ง 1.20%
เครื่องเทศ (พริก, ขมิ้นผง) 0.72%
ผงกลิ่นรสซีฟูดส์ 0.08%
ผงกุ้ง 0.05%
กลิ่นมะนาว 0.01%
แต่งกลิ่นธรรมชาติ, เจือสีธรรมชาติ (INS 150c, INS 160c, INS 160b(ii)),
เจือสีสังเคราะห์ (INS 171).
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร : โมโนโซเดียม กลูตาเมต (ผงชูรส),
ไดโซเดียม5'กัวไนเลต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนตและไดโซเดียมซัคซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS 452(i), INS 500(i), INS 339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330)
อิมัลซิไฟเออร์ (INS 340(ii), INS 471))
สารทำให้คงตัว (INS412)
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (INS 551)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, ไข่, นม, กุ้ง, ถั่วเหลืองและปลา อาจมี ปลาหมึกและงา

บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับ ตรานิสชิน คัพนูดเดิล (หนักเครื่อง)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS)
แป้งสาลี 52.30%
น้ำมันปาล์ม 13.95%
เครื่องปรุงรส
(น้ำตาล, ผงชูรส, ซีอิ้ว, น้ำปลา, เดกตริน, โปรตีนถั่วเหลือง, น้ำตาลกลูโคส, ยีส)
10.03%
น้ำมันปรุงรสหมูสับ
(น้ำมันปาล์ม, เครื่องเทศ, กุ้งแห้ง, กลิ่นหมู, กลิ่นกระเทียม)
5.43%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 5.09%
ไข่อบแห้ง 2.17%
ผักอบแห้ง (ใบหอม, กะหล่ำปลี) 1.40%
โปรตีนกลิ่นหมูอบแห้ง 0.93%
ผงเครื่องเทศ (กระเทียม, พริกแดง, พริกไทย, ขมิ้นผง) 0.93%
หมูผง 0.01%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, เจือสีธรรมชาติ (INS 150a)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร : โมโนโซเดียม กลูตาเมต (ผงชูรส),
ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต, และไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS 452(i), INS 500(i), INS 339(i))
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, ถัวเหลือง, ปลาและกุ้ง อาจมี ปลาหมึก, นม, ไข่และงา

บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป รสหมูมะนาว ตรานิสชิน คัพนูดเดิล (หนักเครื่อง)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS)
แป้งสาลี 52.55%
น้ำมันปาล์ม 14.02%
เครื่องปรุงรส
(น้ำตาล, ผงชูรส, ซีอิ้ว, น้ำปลา, เดกตริน, น้ำตาลกลูโคส, กรดซิตริก)
10.81%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 6.23%
น้ำมันปรุงรส (น้ำมันปาล์ม, กระเทียม, กลิ่นมะนาว) 3.12%
ไข่อบแห้ง 2.18%
ผักอบแห้ง (ใบหอม, กะหล่ำปลี) 1.40%
โปรตีนกลิ่นหมูอบแห้ง 1.25%
เครื่องเทศ (พริก, ขมิ้นผง) 0.65%
ผงหมู 0.14%
ครีมผง 0.10%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, เจือสีธรรมชาติ (INS 150c, INS160c, INS160b(ii))
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร : โมโนโซเดียม กลูตาเมต (ผงชูรส),
ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนตและ ไดโซเดียม ซัคซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS 452(i), INS 500(i), INS 339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330 )
อิมัลซิไฟเออร์ (INS 340(ii), INS 471))
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (INS 551)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, ถัวเหลือง, ปลาและนม อาจมี กุ้ง, ปลาหมึก, ไข่และงา

บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป รสอาหารทะเลน้ำข้น ตรานิสชิน คัพนูดเดิล (หนักเครื่อง)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (INGREDIENTS)
แป้งสาลี 53.45%
น้ำมันปาล์ม 14.37%
เครื่องปรุงรส
(น้ำตาล, ผงชูรส, ซีอิ้ว, น้ำปลา, โปรตีนถั่วเหลือง, น้ำตาลกลูโคส,
ยีส, กรดซิตริก)
7.25%
ครีมผง 5.21%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.06%
ไข่อบแห้ง 2.40%
ผักอบแห้ง (ใบหอม, กะหล่ำปลี) 1.68%
ผงซีฟูดส์ (ปลาหมึก, กุ้ง) 1.21%
เครื่องเทศ (กระเทียม, พริกไทย, หัวหอม) 1.10%
ผงหมู 0.85%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, เจือสีธรรมชาติ (INS160b(ii))
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร : โมโนโซเดียม กลูตาเมต (ผงชูรส),
ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนตและ ไดโซเดียม ซัคซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS 452(i), INS 500(i), INS 339(i))
สารให้ความข้นเหนียว (INS 412)
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330 )
อิมัลซิไฟเออร์ (INS 340(ii), INS 471))
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (INS 551)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี, นม, ไข่, ถั่วเหลือง, ปลาหมึก, ปลาและกุ้ง อาจมี งา