ผลิตภัณฑ์นิสชิน
นิสชิน โดราเอมอน มินิ คัพ
ย้อนกลับ

นิสชิน โดราเอมอน มินิ คัพ รสไก่ผสมข้าวโพด

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 57.14%
น้ำมันปาล์ม 15.51%
เครื่องปรุงรส (น้ำตาล, โมโนโซเดียมกลูตาเมต,
ซอสถั่วเหลืองผง, น้ำปลา)
7.67%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.65%
ไข่อบแห้ง 1.96%
มอลโทเดกตริน (สารทำให้คงตัว) 1.51%
เครื่องเทศ 1.40%
ใบหอมอบแห้ง 1.22%
ข้าวโพดอบแห้ง 0.73%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.54%
กลิ่นรสไก่ 0.40%
ครีมผง 0.13%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS160a, INS160c)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร: โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนต, ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต, ไดโซเดียมซัคซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS452(i), INS500(i), INS339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS330)
อิมัลซิไฟเออร์ (INS340(ii), INS471))
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน  (INS551)
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล : ซอร์บิทอล
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร
มีแป้งสาลี , ปลา, ถั่วเหลือง, นมและไข่

นิสชิน โดราเอมอน มินิ คัพ รสไก่เห็ดหอม

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 57.14%
น้ำมันปาล์ม 15.51%
เครื่องปรุงรส (น้ำตาล, โมโนโซเดียมกลูตาเมต,
ซอสถั่วเหลืองผง, น้ำปลา)
6.04%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.65%
มอลโทเดกตริน (สารทำให้คงตัว) 2.51%
ไข่อบแห้ง 1.96%
ไก่อบแห้ง 1.22%
เห็ดหอมอบแห้ง 1.22%
ใบหอมอบแห้ง 0.73%
เครื่องเทศ 0.61%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.54%
ครีมผง 0.30%
ผงไก่และหมู 0.24%
กลิ่นรสไก่ 0.18%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS160a, INS160c)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น(INS307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร: โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนต, ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต
สารช่วยให้ฟู (INS452(i), INS500(i), INS339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS330)
อิมัลซิไฟเออร์ (INS340(ii), INS471))
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน  (INS551)
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล : ซอร์บิทอล
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร
มีแป้งสาลี, ปลา, ถั่วเหลือง, ไข่และนม

นิสชิน โดราเอมอน มินิ คัพ รสปู

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 57.85%
น้ำมันปาล์ม 15.70%
เครื่องปรุงรส (น้ำตาล, โมโนโซเดียมกลูตาเมต,
น้ำปลา, ซอสถั่วเหลืองผง)
5.94%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.70%
มอลโทเดกตริน (สารทำให้คงตัว) 2.56%
ไข่อบแห้ง 1.98%
ปูอัดอบแห้ง 1.24%
ใบหอมอบแห้ง 0.99%
ผงปรุงรสปู 0.63%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.55%
ครีมผง 0.29%
เครื่องเทศ 0.19%
กุ้งผง 0.13%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS120, INS150a, INS150c, INS160a, INS160c)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร: โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนต, ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต, ไดโซเดียมซัคซิเนต
สารช่วยให้ฟู (INS452(i), INS500(i), INS339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS330)
อิมัลซิไฟเออร์ (INS340(ii), INS471))
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน  (INS551)
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล : ซอร์บิทอล
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร
มีแป้งสาลี , ปลา, ถั่วเหลือง,ไข่, นม, ปูและกุ้ง

นิสชิน โดราเอมอน มินิ คัพ รสหมูแดง

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 57.81%
น้ำมันปาล์ม 15.69%
เครื่องปรุงรส (น้ำตาล, โมโนโซเดียมกลูตาเมต,
ซอสถั่วเหลืองผง, น้ำปลา)
8.83%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.70%
ไข่อบแห้ง 1.98%
หมูชาชูแผ่นอบแห้ง 1.24%
กลิ่นรสหมูแดง 0.95%
ใบหอมอบแห้ง 0.74%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.55%
มอลโทเดกตริน (สารทำให้คงตัว) 0.18%
เครื่องเทศ 0.16%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS150a,INS160a,INS160c)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น(INS307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร: โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนต, ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต
สารช่วยให้ฟู (INS452(i), INS500(i), INS339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS330)
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล : ซอร์บิทอล
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร
มีแป้งสาลี , ปลา, ถั่วเหลืองและไข่

นิสชิน โดราเอมอน มินิ คัพ รสสาหร่าย

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 58.11%
น้ำมันปาล์ม 15.77%
มอลโทเดกตริน (สารทำให้คงตัว) 4.84%
เครื่องปรุงรส ( ซอสถั่วเหลืองผง,น้ำตาล,
โมโนโซเดียมกลูตาเมต, น้ำปลา)
4.66%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.72%
ไข่อบแห้ง 1.99%
ใบหอมอบแห้ง 0.75%
สาหร่ายอบแห้ง 0.62%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.55%
เครื่องเทศ 0.36%
กุ้งผง 0.20%
ครีมผง 0.19%
ผงไก่และหมู 0.04%
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, สีธรรมชาติ (INS150a, INS160a, INS160c)
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS307b)
ใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร: โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนต, ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต
สารช่วยให้ฟู (INS452(i), INS500(i), INS339(i))
สารควบคุมความเป็นกรด (INS330)
อิมัลซิไฟเออร์ (INS340(ii), INS471))
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน  (INS551)
วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล : ซอร์บิทอล
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร
มีแป้งสาลี, ถั่วเหลือง, ปลา, ไข่, กุ้งและนม