ผลิตภัณฑ์นิสชิน
นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน
ย้อนกลับ

นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสไก่ผสมข้าวโพด

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 57.54%
น้ำมันปาล์ม 15.61%
น้ำตาล 3.69%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 2.86%
เครื่องปรุงรส (น้ำปลา,ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, ซีอิ๊วผง, ยีสต์สกัด) 1.77%
ไข่อบแห้ง 1.72%
เครื่องเทศ 1.40%
ต้นหอมอบแห้ง 1.23%
ข้าวโพดอบแห้ง 0.74%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.54%
ผงกลิ่นรสไก่ 0.25%
ครีมผง 0.13%

นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสสาหร่าย

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 58.50%
น้ำมันปาล์ม 15.88%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.02%
เครื่องปรุงรส (ซีอิ๊วผง, น้ำปลา, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, ผงกุ้ง,
ยีสต์สกัด, ผงไก่และหมู)
2.33%
ไข่อบแห้ง 1.75%
น้ำตาล 1.04%
ต้นหอมอบแห้ง 0.75%
สาหร่ายอบแห้ง 0.62%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.55%
เครื่องเทศ 0.34%
ครีมผง 0.19%

นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสไก่เห็ดหอม

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 57.63%
น้ำมันปาล์ม 15.64%
น้ำตาล 3.50%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.11%
ไข่อบแห้ง 1.72%
เห็ดหอมอบแห้ง 1.30%
ไก่อบแห้ง 1.23%
เครื่องปรุงรส (น้ำปลา, ผงโปรตีนถั่วเหลืองสกัด, ยีสต์สกัด) 1.06%
ต้นหอมอบแห้ง 0.74%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.54%
เครื่องเทศ 0.48%
ผงไก่และหมู 0.37%
ครีมผง 0.21%

นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสปู

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 58.26%
น้ำมันปาล์ม 15.81%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.07%
น้ำตาล 3.04%
ไข่อบแห้ง 1.74%
เครื่องปรุงรส (น้ำปลา, ซีอิ๊วผง, ผงกุ้ง, ยีสต์สกัด) 1.33%
ปูอัดอบแห้ง 1.24%
ต้นหอมอบแห้ง 0.99%
ผงปรุงรสปู 0.66%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.55%
ครีมผง 0.29%
เครื่องเทศ 0.19%

นิสชิน มินิ คัพ โดราเอมอน รสหมูแดง

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ
แป้งสาลี 58.10%
น้ำมันปาล์ม 15.77%
น้ำตาล 6.13%
เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.26%
ไข่อบแห้ง 1.74%
หมูอบแห้ง 1.24%
เครื่องปรุงรส (น้ำปลา, ซีอิ๊วผง, ยีสต์สกัด) 1.20%
ผงกลิ่นหมูแดง 1.02%
ต้นหอมอบแห้ง 0.74%
ปลาแผ่นอบแห้ง 0.55%
เครื่องเทศ 0.16%