ข่าวและกิจกรรม
ข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมา

NISSIN-School Road Show @ ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1 จ.สุพรรณบุรี

07/08/56

นิสชินกับโครงการ School Road Show ในครั้งนี้ เราไปมอบ ความอร่อยและความสนุก แก่น้องๆ ที่ร.ร. บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา น้องๆ ที่นี่น่ารักกันทุกคนเลยครับ